Геолокація дільничних виборчих комісій

Дострокові парламентські вибори 26 жовтня 2014 року

Заміни членів дільничних виборчих комісій на дострокових парламентських виборах 26 жовтня 2014 року

Локалізація виборчих дільниць

Моніторингово-аналітична група «ЦИФРА», досліджуючи виборчу адміністрацію в Україні, візуалізувала масштаби замін членів дільничних виборчих комісій на дострокових парламентських виборах 26 жовтня 2014 року. На інтерактивній карті, яка відображає геолокацію виборчих дільниць, демонструється кількість замін членів ДВК, проведених в межах кожної виборчої дільниці.

Розмір кожного кружечка на карті (великий, середній, малий) означає розмір виборчої дільниці в залежності від кількості виборців на ній. Колір кружечка співвідноситься із загальною кількістю замін членів ДВК, проведених усіма суб’єктами виборчого процесу: від зеленого (без замін) до фіолетового (більше 16 замін). Розроблена система фільтрів дозволяє виокремити:

 • Дільниці із замінами членів виборчих комісій за займаними посадами (голова, заступник голови, секретар, члени ДВК);
 • Дільниці, на яких не було замін членів ДВК;
 • Дільниці, на яких було від 1 до 16 і більше замін членів ДВК;
 • Дільниці із нестандартними замінами (див. нижче):

За допомогою окремого фільтру можна відслідковувати кількість замін членів комісій в межах одного або декількох територіальних виборчих округів одночасно.

Наведення курсору на котрусь із виборчих дільниць дозволяє побачити: номер виборчої дільниці, область її розташування, номер територіального виборчого округу, загальну кількість членів ДВК станом на день голосування, кількість замін членів ДВК, кількість виборців на дільниці.

 • Розмір виборчої дільниці

 • - Менше або = 500 виборців
 • - 500 - 1000 виборців
 • - 1000 - 1500 виборців
 • - Більше 1500 виборців
 • Кольори виборчих дільниць

 • - Без замін
 • - 1-3 замін
 • - 4 - 6 замін
 • - 7 - 9 замін
 • - 10 - 12 замін
 • - 13 - 15 замін
 • - 16 і більше замін
 • - Закриті ВД
 • - Нестворені ВД

Моніторингово-аналітична група «ЦИФРА» вивчає виборчу адміністрацію України з 2010 року. За результатами досліджень ми можемо говорити про два основні типи замін членів виборчих комісій – стандартні і нестандартні заміни. Під стандартними замінами ми розуміємо просту заміну члена виборчої комісії на іншу особу. Нестандартні заміни включають у себе цілий ряд можливих кадрових маніпуляцій, які, однак, передбачають збереження первинно поданої особи у складі виборчої комісії.

Заміни членів ДВК

Голови ДВК

7256

Заступники голів ДВК

4390

Секретарі ДВК

6620

Члени ДВК

45395

На дострокових парламентських виборах 26 жовтня 2014 року участь у роботі дільничних виборчих комісій у день голосування взяло 469 898 членів ДВК. Від часу створення дільничних комісій (до 10 жовтня) і до дня голосування (26 жовтня) було замінено 63 661 членів дільничних комісій – 13.5% від їхньої загальної кількості. З них – 7 256 голів (22.7%), 4 390 заступників голів (13,7%), 6 620 секретарів (20,7%), 45 395 членів (12,1%) дільничних виборчих комісій.

Заміни на рівні ТВО

ТВО:

Усього замін:

Голови ДВК:

Заступники голів ДВК:

Секретарі ДВК:

Інтенсивність замін:

На інтерактивній гістограмі відображається кількість замін членів ДВК у кожному територіальному виборчому окрузі в залежності від займаних ними посад у керівному складі комісії (голова, заступник голови, секретар ДВК). Вибір посади в комісії і наведення курсору на елемент гістограми дозволяє одержати інформацію про кількість замін означеного типу посад в межах кожного територіального виборчого округу.

 • 10 999 від загальної кількості замін складали нестандартні заміни (17,1%)
 • 639 членів ДВК змінили суб’єкта подання
 • 6 107 – суб’єкта подання і посаду в комісії
 • 1 799 – дільницю і суб’єкта подання
 • 2 454 – дільницю, посаду, суб’єкта подання.

Нестандартні заміни членів ДВК

Дільниця Посада Суб'єкт Заміни
639
6107
1799
2454

- Поле заміни

Загалом: 10999

Описаними механізмами у тому чи іншому масштабі користувалась більшість політичних сил, які за результатами парламентських вибрів 2014 року здобули представництво у Верховній Раді України.

Виборча адміністрація

На фоновій картограмі (Choropleth Map) відображено рівень замін членів ДВК у територіальних виборчих округах (ТВО) в залежності від типу посад. Насиченість кольору – від світло-жовтого до яскраво-червоного – демонструє збільшення кількості замін у відповідному територіальному виборчому окрузі. Картограма дозволяє переглянути інтенсивність замін в кожному ТВО в залежності від посад членів ДВК. Справа від картограми знаходиться перелік посад членів ДВК. Навівши курсор на обраний тип посад і натиснувши, на картограмі відобразиться інтенсивність замін обраного типу посад у кожному ТВО.

Виборча адміністрація – система організацій, яка відповідає за проведення виборів – є невід’ємною частиною виборчого процесу і забезпечує його цілісність. Елементом виборчої адміністрації є виборчі комісії різних рівнів. Серед них – дільничні виборчі комісії (ДВК) як інституції, з якими безпосередньо контактують виборці у день голосування.

В Україні дільничні виборчі комісії на парламентських виборах формуються на основі принципу політичного представництва. Фракції парламентських партій, а також політичні партії і кандидати в одномандатних виборчих округах можуть номінувати кандидатів у члени дільничних виборчих комісій. Фракції парламентських партій гарантовано одержують квоти на одного члена ДВК в кожній виборчій комісії. Для політичних партій і кандидатів передбачається процедура жеребкування, за результатами якого розподіляються не лише місця у дільничних виборчих комісіях, але й керівні посади – голів, заступників голів і секретарів ДВК. Дизайн системи виборчої адміністрації в Україні покликаний забезпечувати взаємний контроль суб’єктів виборчого процесу. Присутність у комісіях представників різних політичних сил повинна гарантувати ефективність такого взаємного контролю.

Вивчаючи процес формування і функціонування виборчих комісій на загальнонаціональних виборах в Україні, Моніторингово-аналітична група «ЦИФРА» виявила і описала ряд феноменів, які дозволяють говорити про спотворення згаданого вище принципу взаємного контролю. Також ці феномени впливають на загальну спроможність системи виборчої адміністрації здійснювати свої функції у професійний, незалежний і неупереджений спосіб.

Одним із таких феноменів є масові заміни членів дільничних виборчих комісій. Законодавство дозволяє суб’єктам виборчого процесу відкликати попередньо номінованих членів ДВК із наступною їх заміною на інших членів комісій. Проведення замін членів комісій полегшується тим, що партії і кандидати не повинні обґрунтовувати такі ротації і можуть здійснювати їх багаторазово.

Проблема замін членів ДВК співвідноситься з іншими феноменами вітчизняних виборів – «технічними» партіями і кандидатами, а також практикою оплати праці членів виборчих комісій суб’єктами виборчого процесу. Одна із технологій застосування «технічних» партій і кандидатів полягає у використанні їхніх квот на представництво у виборчих комісіях: більш рейтингові суб’єкти виборчого процесу вживають цю технологію, щоб збільшити власне представництво у виборчкомах. Наприклад, якщо партія «А» хоче мати більше своїх представників у комісіях, ніж це дозволяється законом, вона може зареєструвати декілька інших партій – «Б», «В», «Г» – для того, щоб через квоти цих «технічних» партій завести в виборчі комісії потрібну кількість підконтрольних осіб.

Право безперешкодно відкликати і замінювати членів виборчих комісій створює можливості для цілого ряду маніпуляцій з кадровими складами виборчкомів. Такі маніпуляції не обмежуються звичайним відкликанням і заміною членів виборчих комісій новими особами. При потребі можна «перевести» члена виборчої комісії з однієї посади на іншу (наприклад, коли член виборчої комісії стає головою, заступником голови, секретарем комісії або навпаки). При цьому також змінюється і суб’єкт номінування члена комісії. Наприклад, кандидатура від партії «А» одержала в комісії посаду члена, а кандидатура однієї з її технічних партій – скажімо, «Б» – одержала квоту на голову комісії. Таким чином, партія «А» може відкликати свого представника, а також представника підконтрольної партії «Б». І, наступним кроком, може провести «рокіровку»: свого представника внести від партії «Б» на посаду голови комісії, а представника партії «Б» внести на посаду простого члена комісії. Таку маніпуляцію можна доповнити, змінюючи не лише посаду і номінацію членів комісій, але й номер виборчої дільниці. Це дозволяє мобільно «перекидати» потрібних людей між дільницями.

Чому використання «технічних» партій і кандидатів є небезпечним і як подібні маніпуляції впливають на цілісність виборчого процесу? Відповіді на ці запитання відображені, поміж іншим, у звітах авторитетних міжнародних організацій, які здійснюють спостереження за українськими виборами. Так, у остаточному звіті Місії зі спостереження за виборами ОБСЄ/БДІПЛ зазначається:

«За інформацією, отриманою від співрозмовників МСВ ОБСЄ/БДІПЛ, велика кількість замін членів ОВК також є результатом широкомасштабної корупції серед суб’єктів виборчого процесу. Зокрема, політичні партії, які отримали місця в комісіях та квоти на керівні посади, обмінювали/продавали ці місця іншим зацікавленим суб’єктам виборчого процесу, щоб вони могли отримати більшість у виборчих комісіях, а значить – контроль за прийняттям рішень та діяльністю відповідних комісій. Це викликає занепокоєння щодо незалежності та неупередженості органів управління виборчим процесом та вимагає дій, спрямованих на посилення незалежності членів комісій»...
…«Заміни членів ДВК почались майже одразу після створення ДВК та продовжувались до дня голосування, що впливало на роботу як ОВК, так і ДВК. У деяких випадках половину або більше половини членів комісій було замінено на території окремих ОВК. За інформацією, що надійшла до МСВ ОБСЄ/БДІПЛ, велика кількість замін була викликана, крім інших причин, корупційною практикою, яка розглядалась вище, стосовно ОВК, що викликає запитання щодо чесності та незалежності комісій на рівні виборчих дільниць. Особливо актуальним це стає у світлі виявлених фальсифікацій, про які йдеться у Розділі XIV «Встановлення підсумків голосування та оголошення результатів».

Про деякі зі згаданих проблем йдеться і у остаточному звіті міжнародної Місії зі спостереження за виборами ЕНЕМО:

«Так само як і в ОВК, у ДВК відбувались часті зміни членів комісій. Станом на 21 жовтня приблизно 10% членів ДВК були замінені. Система розподілу керівних посад в ДВК з використанням електронної системи «Вибори» забезпечила збалансоване пропорційне представництво серед керівництва комісій (для партій і кандидатів) без врахування попереднього досвіду членів комісій. Саме через це партії і кандидати проводили більше замін серед керівних складів ДВК. Так, було замінено 21% голів, 12% заступників голів, 18% секретарів ДВК. Заміни серед простих членів ДВК не перевищували 7%».

На даному етапі дослідження проблем виборчої адміністрації Моніторингово-аналітична група «ЦИФРА» рекомендує:

 • переглянути підходи до формування і функціонування системи виборчих комісій в Україні із врахуванням базових принципів роботи виборчої адміністрації – професіоналізму, незалежності та неупередженості. Для вироблення ефективних рішень необхідною є співпраця більшості зацікавлених сторін – державних інституцій, політичних партій, громадських організацій, експертів. Першим кроком у цьому напрямку може стати створення постійного комунікаційного майданчика, на якому представлятимуться, дискутуватимуться і узгоджуватимуться позиції зацікавлених сторін;
 • пріоритезувати вирішення існуючих у системі виборчої адміністрації проблем із врахуванням причинно-наслідкових зв’язків між ними. Для цього необхідно ґрунтовно вивчити походження і еволюцію означених проблем, визначити їх специфіку під час різних виборчих процесів в залежності від часу проведення та типу виборів;
 • залучити до процесу вироблення рішень не лише означені вище зацікавлені сторони, але й членів виборчих комісій різних рівнів. Їхній досвід і знання стануть важливим джерелом інформації, а також забезпечать зовнішню експертизу і критику для рішень, які пропонуватимуться;
 • розробити відповідну просвітницьку програму, яка актуалізує означені проблеми і запропоновані шляхи їх вирішення серед громадян.

Моніторингово-аналітична група «ЦИФРА» продовжує роботу над наповненням інтерактивної карти додатковою детальнішою інформацією. Побажання та рекомендації щодо вдосконалення або альтернативного використання інтерактивної карти надсилайте на адресу magcifra@gmail.com

Проект реалізовано у партнерстві та за підтримки Think Tank Fund.